Ο δικτυακός τόπος stylewatch.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας “LIGHTBOX ENTERTAINMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «LIGHTBOX Α.Ε.»), η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, 15343, τηλέφωνο επικοινωνίας 2108107153, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του stylewatch.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στον δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, τους αποδέχεται και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του σ’ αυτόν. Η LIGHTBOX Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση, οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για ενδεχόμενες τροποποιήσεις καθώς η συνεχής χρήση του stylewatch.gr συνεπάγεται ότι οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα αυτές τις αλλαγές. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να μην κάνει χρήση του παρόντα δικτυακού τόπου.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο δικτυακός τόπος stylewatch.gr διατίθεται για αυστηρά προσωπική χρήση των επισκεπτών/χρηστών του και μόνο για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς. Μέσα από τη χρήση του stylewatch.gr μπορείτε να βρείτε links (συνδέσμους) προς εταιρείες και web sites ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ για τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά. Παράλληλα, στο stylewatch.gr θα βρείτε το style my day, ένα ειδικά διαμορφωμένο blog, το οποίο σας προτείνει τους καλύτερους συνδυασμούς έτσι ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε αξέχαστα outfits μέσα από τα καλύτερα brands της αγοράς.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο δικτυακός τόπος stylewatch.gr, ο οποίος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας  LIGHTBOX Α.Ε. προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Το stylewatch.gr εκτός από το δικό του περιεχόμενο (σήματα, κείμενα, κ.λπ.) αναδημοσιεύει περιεχόμενο από άλλα web sites προς τα οποία υπάρχει link (σύνδεσμος). Οι τίτλοι, η εισαγωγή και οι φωτογραφίες των άρθρων προέρχονται από αυτά τα web sites, στα οποία ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Οι φωτογραφίες που δεν αντιστοιχούν στην πηγή των άρθρων, είναι royalty free, έχουν αγοραστεί από την LIGHTBOX Α.Ε. και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και η αναπαραγωγή τους.

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του stylewatch.gr διατίθενται στους επισκέπτες/χρήστες αυστηρά για προσωπική τους χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού που διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: της τροποποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Η LIGHTBOX Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται στον παρόντα δικτυακό τόπο καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

H LIGHTBOX Α.Ε. δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου stylewatch.gr και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών) όπως εκάστοτε ισχύουν. Για το λόγο αυτό, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των επισκεπτών/χρηστών.

Στο δικτυακό αυτό τόπο δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς και ενσυνείδητα. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στο stylewatch.gr ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Ο επισκέπτης/χρήστης χορηγεί στοιχεία του που συνιστούν προσωπικά δεδομένα μόνο εάν και εφόσον επιθυμεί να εγγραφεί στα newsletters του stylewatch.gr. Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης/χρήστης για να εγγραφεί στα newsletters του παρόντα δικτυακού τόπου, θα πρέπει να καταχωρίσει υποχρεωτικά το όνομα, το επώνυμο, το φύλο και μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και να δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει newsletters (ενημερωτικά μηνύματα) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προβάλλονται στο stylewatch.gr στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. O επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει στο stylewatch.gr είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώνει τη σχετική υπηρεσία του stylewatch.gr ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβά και έγκυρα. Με την εγγραφή του στα newsletters του stylewatch.gr ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία LIGHTBOX Α.Ε., ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η LIGHTBOX Α.Ε. για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα στοιχεία που θα υποβάλλει ο επισκέπτης/χρήστης στο stylewatch.gr θα διατηρηθούν σε βάση δεδομένων σε ένα server και θα τύχουν επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την αποστολή στον επισκέπτη/χρήστη newsletters (ενημερωτικών μηνυμάτων). Η LIGHTBOX Α.Ε. δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του stylewatch.gr σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς την συγκατάθεση τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες καθώς και όσοι παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία στον παρόντα δικτυακό τόπο, έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από την LIGHTBOX Α.Ε. τις ακόλουθες πληροφορίες : α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, β) τους σκοπούς επεξεργασίας και τους τυχόν αποδέκτες, γ) τη διόρθωση των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για τα δεδομένα που τους αφορούν.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση τη διαγραφή των στοιχείων τους, ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο [email protected]

Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του stylewatch.gr συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.

 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΜΕΛΩΝ-ΒΛΑΒΗ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού αυτού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτού και οφείλει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις καθώς και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του stylewatch.gr.

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή τα συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω ζημία και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.

Αποκλειστική ευθύνη έχει ο επισκέπτης/χρήστης και για οποιαδήποτε άλλη ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο που απορρέει από την κακή ή αθέμιτη χρήση των πληροφοριών/υπηρεσιών του από αυτόν.

 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το stylewatch.gr είναι εναντίον της συγκέντρωσης δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων που είναι κάτω των 18 ετών.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το stylewatch.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες/χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η LIGHTBOX Α.Ε. δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο stylewatch.gr και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή ή άλλη σχέση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η LIGHTBOX Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του stylewatch.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη (π.χ. ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ζημία που οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων όπως υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων, διάδοση υιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης του δικτυακού τόπου ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του, σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κ.λπ.) κ.λπ.). Το stylewatch.gr χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη και ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του. Η LIGHTBOX Α.Ε. δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του stylewatch.gr θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι ο δικτυακός αυτός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το stylewatch.gr δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Σε καμία περίπτωση το stylewatch.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την χρονική εγγύτητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται, ωστόσο η LIGHTBOX Α.Ε., χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάρτηση ορθών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο του παρόντα δικτυακού τόπου. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η LIGHTBOX Α.Ε.

Το περιεχόμενο του stylewatch.gr και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του δικτυακού αυτού τόπου σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το stylewatch.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αρτιότητα, την πληρότητα και γενικότερα την καταλληλότητα του περιεχομένου που αναλαμβάνει να συλλέξει, επεξεργαστεί και διανείμει ιδιαίτερα λόγω του μεγάλου του όγκου ούτε και την απουσία ενδεχομένων λαθών και σφαλμάτων. Επομένως, ο επισκέπτης/χρήστης του stylewatch.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη να προβαίνει κάθε φορά στη διασταύρωση των παρεχόμενων πληροφοριών.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Το stylewatch.gr περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η διασύνδεση του stylewatch.gr με άλλους δικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών. Οι δικτυακοί αυτοί τόποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του stylewatch.gr και συνεπώς η LIGHTBOX Α.Ε. δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους. Η LIGHTBOX Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών/επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο δικτυακό τόπο μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα. Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η LIGHTBOX Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών αυτών τόπων και των σελίδων στα οποία το stylewatch.gr παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οιονδήποτε τρόπο.

 

COOKIES 

Το stylewatch.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι υπηρεσίες του stylewatch.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Η χρήση του δικτυακού τόπου stylewatch.gr από τον επισκέπτη/χρήστη συνεπάγεται ότι παρέχει την συναίνεσή του στη χρήση cookies.

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου stylewatch.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου stylewatch.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν οι επισκέπτες/χρήστες έχουν οποιαδήποτε απορία σχετική με το stylewatch.gr μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο 2108107153.